Γραμματοσειρά

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2016

Με αφετηρία τη συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Ρώμη στις 15 Ιουλίου, συναντηθήκαμε στην Αθήνα για να συζητήσουμε και να εκτιμήσουμε τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα καθώς και να προετοιμάσουμε την άτυπη συνάντηση κορυφής που θα λάβει χώρα στη Μπρατισλάβα στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις: το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, την κατάσταση της οικονομίας, την κοινωνική δυσαρέσκεια, το Βrexit, τα προβλήματα ασφάλειας, την άνοδο του λαϊκισμού, του εθνικισμού και του εξτρεμισμού. Το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται: θέλουμε δυνατές και συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε πιο δυνατοί αν απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις ενωμένοι και όχι σε μία διαιρεμένη Ευρώπη. Το να προβάλλουμε 28 διαφορετικές απόψεις, θα ήταν παραλογισμός και θα προμήνυε το τέλος της Ευρώπης. Δεν θα αφήσουμε την Ευρώπη να καταστραφεί από αντιδημοκρατικές και εθνικιστικές δυνάμεις. Ενόψει της Μπρατισλάβας αλλά και από την Μπρατισλάβα στην Ρώμη και πέρα από αυτές θα προβάλλουμε μία ενωμένη και πιο δυνατή Ένωση, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία στους πολίτες, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και ανάπτυξη.

Η μεταναστευτική και η προσφυγική πρόκληση πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμό, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα, προκειμένου ο χαρακτήρας της κοινωνίας μας να παραμείνει ανοικτός. Πάρα πολλοί άνθρωποι υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους, πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας. Επαναλάβαμε την κοινή μας θέση για την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης η οποία θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις. Με αφετηρία την Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτας θα πρέπει να εστιάσουμε και να καταστήσουμε ύψιστη προτεραιότητα της Ε.Ε. τη σύναψη και ενδυνάμωση συμμαχιών με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των προσφύγων και μεταναστών. Η δέσμευση μας, να εφαρμόσουμε τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν καθώς και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι δεδομένη. Η σύνθεση ενός αποτελεσματικού σχεδίου για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και της εξάρθρωσης των δικτύων των διακινητών είναι για μας καθοριστικής σημασίας. Η υλοποίηση της πρότασης για συγκρό-τηση Συνοριο-Ακτοφυλακής θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας υστερεί σε σημαντικό βαθμό και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας όπως αυτές υπογραμμίζονται στον Οδικό Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η ισχυρή στήριξη στις επενδύσεις σε μία σειρά τομέων όπως η ψηφιακή τεχνολογία, οικονομία, ενέργεια, κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να δείξουμε μεγάλη ευελιξία προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιμόρφωση, η έρευνα, η καινοτομία και ο πολιτισμός. Εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή προοδευτικών δομικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης καθώς και οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης έτσι ώστε να διαφυλαχθεί το κοινωνικό μας μοντέλο.

Η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις προτεραιότητες μας, να λειτουργεί ως εργαλείο προώθησης των επενδύσεων, να εξασφαλίζει ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρησιμοποιείται ως στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες αναμετράται η Ευρώπη.

Ειδικότερα, προτάσσουμε ως επενδυτικό κίνητρο την αξιοποίηση της δημιουργικής εξαίρεσης από τον υπολογισμό του δημόσιου ελλείμματος της εθνικής συμμετοχής που καταβάλλεται σε συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία έργα, όπως επίσης και από το επονομαζόμενο Ταμείο Γιούνκερ. Καλούμε την Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα προτάσεις για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η ταυτόχρονη ολοκλήρωση της σύγκλισης των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες ανισορροπίες όπως είναι τα εμπορικά πλεονάσματα στην Ευρωζώνη. Από την άποψη αυτή καθοριστικής σημασίας είναι μια πιο ισορροπημένη πολιτική η οποία θα συγκροτήσει προϋπολογισμό ευρωζώνης και θα ενδυναμώσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η συνέχιση του κοινής προσπάθειας ενάντια στη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το δημοσιονομικό ντάμπινγκ καθώς και για την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Σκοπός μας είναι να αντιμετωπίσουμε τον επιθετικό φορολογικό ανταγωνισμό, το ξέπλυμα χρήματος και να θεσμοθετήσουμε αναδιανεμητικά φορολογικά συστήματα.

Η δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής ενότητας που θα προστατεύει τα ενωσιακά εργατικά κεκτημένα είναι καίριας σημασίας. Θα πρέπει να προσδιορισθεί ένας νέος ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ειδικότερα ως προς τις συνθήκες εργασίας, τον κατώτερο μισθό, την πρόσβαση σε δεξιότητες και ποιοτική εργασία, καθώς και ως προς την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες ανώτερης εκπαίδευσης, βρεφονηπιακής πρόνοιας και υγείας, όπως αυτό περιλαμβάνεται στην σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου 2016.

Παραμένει κεντρική επιδίωξη η επεξεργασία ενός φιλόδοξου θεματολογίου για τους Νέους της Ευρώπης, καθώς και η αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων για την επίτευξη των τεσσάρων στόχων: των Ευρωπαϊκών Εγγυήσεων για τη Νεολαία, των Ευρωπαϊκών Εγγυήσεων για τα Παιδιά, του Εράσμους για όλους και της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Επιταγής για τη Νεολαία.

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και αποτελούν το επιστέγασμα της κοινής μας προσπάθειας. Απαιτείται μια περιοδική αξιολόγηση λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, ούτως ώστε τα κ-μ ΕΕ να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους ζητήματα και να διαβουλευθούν με όρους ισοτιμίας την ποιότητα των δημοκρατικών θεσμών εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Τον Ιούνιο η ‘Υπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης ανακοίνωσε μια Συνολική Στρατηγική για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Η στρατηγική αυτή είναι άκρως επίκαιρη. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτήν τη δημιουργική προσέγγιση και να συνεχίσουμε τη συζήτηση προκειμένου να προχωρήσουμε μαζί ως Ένωση στα ζητήματα αυτά και να ενισχύσουμε την αμυντική μας πολιτική.

Η σωστή λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμών είναι απαραίτητη προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να προωθήσει αποτελεσματικά τις προαναφερθείσες προτεραιότητες. Η αξιοποίηση του συνόλου των υφισταμένων μηχανισμών και εργαλείων είναι σημαντική. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων καλείται να διαδραματίσει ένα κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όσον αφορά το Βrexit, θα είναι προς το πολιτικό και οικονομικό όφελος της ΕΕ καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, μειώνοντας την αβεβαιότητα. Οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να μονοπωλήσουν την ευρωπαϊκή ατζέντα ούτε όμως να διενεργηθούν σε διμερές επίπεδο.

Στη Σύνοδο της Μπρατισλάβας θα υποστηρίξουμε το όραμά μας για μια καλύτερη Ευρώπη. Εμείς, οι προοδευτικοί Ευρωπαίοι υπουργοί, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αλλαγή στην Ευρώπη σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές μας διασφαλίζοντας τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευημερία, την ειρήνη στην Ευρώπη. Τώρα είναι η στιγμή να μην φοβηθούμε τη λήψη τολμηρών αποφάσεων. Είναι η στιγμή να θέσουμε τα συμφέροντα της κοινωνίας και των πολιτών στο κέντρο του σχεδιασμού της ευρωπαϊκής πολιτικής και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα.

Η 60η επέτειος από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης θα αποτελέσει μία ευκαιρία για την επιβεβαίωση της δέσμευσής μας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και την επανεκκίνηση του.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ευρωπαϊκές προκλήσεις.

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS