Γραμματοσειρά

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Martin Chungong, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως υπεύθυνος Αντιπρόεδρος του ΕΚ για θέματα της Διεθνούς Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).Η International Parliamentary Union (IPU) εκπροσωπεί τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων 171 χωρών-μελών και 11 συνδεδεμένων μελών και είναι ο κυριότερος διεθνής φορέας για την ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου για την προώθηση της συνεργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του Ευρωκοινοβουλίου με την IPU, της οποίας είναι συνδεδεμένο μέλος, στο πλαίσιο της Στρατηγικής 2017-2021 της IPU για στενότερη συνεργασία με τα εθνικά και τα περιφερειακά Κοινοβούλια.

Ο Γεν. Γραμματέας της IPU, M. Chungong, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της IPU και την ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην πρόσβαση της νεολαίας στις νέες τεχνολογίες και τη σύνδεσή τους με την ενίσχυση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη.

Ο Δημ. Παπαδημούλης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν μέλος της IPU εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών, που χαρακτηρίζονται από δημοκρατική νομιμότητα, λόγω των εκλεγμένων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, που μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των κοινών αξιών. Οι θεσμοί αυτοί όμως πρέπει να ενδυναμώσουν τον πολιτικό τους ρόλο. Το ΕΚ θα εξετάσει τρόπους μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας στα μέλη της IPU. Τονίστηκε τέλος η ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί στον ρόλο των Κοινοβουλίων και της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

14.3.2017

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS