Γραμματοσειρά

20/02/2015

Δελτίο Τύπου

• Από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης οι 15 υπερβαίνουν τα όρια του Μάαστριχτ για το χρέος, ενώ οι 7 έχουν χρέος πάνω από 100% του ΑΕΠ.
• Σκοπεύει η Κομισιόν να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αλλαγή των κανόνων της ΟΝΕ, ώστε να μην εμποδίζεται η οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα.
• Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN).

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) της ΕΕ, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, για το θέμα της έκρηξης του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και της πλήρους, εκ του αποτελέσματος, αποτυχίας των πολιτικών της λιτότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημονεύει την πρόσφατη έκθεση της εταιρείας McKinsey, σύμφωνα με την οποία «από το 2007, το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 57 τρις δολάρια και το δημόσιο χρέος κατά 25 τρις», σημειώνει ότι η εικόνα του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη είναι απογοητευτική, αφού «οι 15 από τις 19 χώρες υπερβαίνουν το όριο του 60% του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ 7 εμφανίζουν χρέος προς ΑΕΠ, άνω του 100%», τονίζοντας, ταυτόχρονα, ότι οι χώρες εκείνες που εφάρμοσαν προγράμματα οικονομικής προσαρμογής με στόχο τη διόρθωση των δημοσιονομικών προβλημάτων τους, «εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση χρέους, όπως η Ιρλανδία (172%), η Ελλάδα (103%), η Πορτογαλία (100%) και η Ισπανία (72%)».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ρωτά την Κομισιόν εάν «αναγνωρίζει ότι οι κανόνες της ΟΝΕ για τη δημοσιονομική διαχείριση έχουν, εκ του αποτελέσματος, αποτύχει, τόσο λόγω δομικών προβλημάτων στο ευρώ, όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης», καθώς επίσης, εάν «σκοπεύει να πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλαγής τους, ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και να μην εμποδίζεται η οικονομική ανάπτυξη, όπως η πλήρης εξαίρεση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, των επενδύσεων από τον υπολογισμό του ελλείμματος, αλλά και του χρέους».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Σε πρόσφατη μελέτη για το παγκόσμιο χρέος (McKinsey) αποδεικνύεται ότι από το 2007 το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 57 τρις δολάρια και το δημόσιο χρέος κατά 25 τρις. Η παραπάνω εικόνα, όμως, γίνεται τρομακτική στην περίπτωση της Ευρωζώνης, όπου 15 από τις 19 χώρες, υπερβαίνουν το όριο του 60% του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ 7 εμφανίζουν χρέος προς ΑΕΠ, άνω του 100%.
Επίσης, απογοητευτική είναι η αποτίμηση των προγραμμάτων προσαρμογής, αφού οι χώρες που τα εφάρμοσαν εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση χρέους, όπως η Ιρλανδία (172%), η Ελλάδα (103%), η Πορτογαλία (100%) και η Ισπανία (72%).
Με δεδομένο ότι οι κανόνες της ΟΝΕ για τη δημοσιονομική διαχείριση έχουν, εκ του αποτελέσματος, αποτύχει, τόσο λόγω δομικών προβλημάτων στο ευρώ, όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης, ερωτάται η Επιτροπή:
1.Αναγνωρίζει ότι οι κανόνες της ΟΝΕ για τη δημοσιονομική διαχείριση έχουν, εκ του αποτελέσματος, αποτύχει, τόσο λόγω δομικών προβλημάτων στο ευρώ, όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης;
2.Εάν ναι, σκοπεύει να πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλαγής τους, ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και να μην εμποδίζεται η οικονομική ανάπτυξη, όπως η πλήρης εξαίρεση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, των επενδύσεων από τον υπολογισμό του ελλείμματος, αλλά και του χρέους;

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS