Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: από τη Θεωρία στην Πράξη

Γραμματοσειρά

Τα βασικά σημεία των εισηγήσεων στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο υπουργός Επικρατείας Χρ. Βερναρδάκης και η ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα

Οι κυριότερες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου που προωθεί το υπουργείο Επικρατείας για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης
Ριζική αλλαγή αντίληψης με μετάβαση από το «ιατροκεντρικό» στο κοινωνικό μοντέλο πολιτικής για την αναπηρία
Χριστόφορος Βερναρδάκης: Τώρα έχουμε χώρο για την επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους – «Περισσότερη ισότητα, λιγότερες ιδιωτικοποιήσεις»
Κωνσταντίνα Κούνεβα: Θέλουμε η κυβέρνηση να πρωτοπορήσει στην πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης- Άμεση προτεραιότητα η μέριμνα για τους ανάπηρους πρόσφυγες

Τη ριζική αλλαγή φιλοσοφίας στην κρατική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία και τη μετάβαση από το «ιατρικοκεντρικό» στο «κοινωνικό» μοντέλο προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Επικρατείας που παρουσιάστηκε σήμερα, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης και η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, με θέμα «Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Από τη θεωρία στην πράξη». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου που προωθεί η κυβέρνηση και θα επιτρέψει την πληρέστερη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης τόνισε ότι μετά την χθεσινή ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για το κλείσιμο της αξιολόγησης, και εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, δημιουργείται αναπτυξιακός χώρος για την επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους. «Το σύνθημα από τώρα και στο εξής πρέπει να είναι: περισσότερη ισότητα –λιγότερες ιδιωτικοποιήσεις. Πρέπει να συμβάλουμε στην εξάλειψη του φαινομένου του θεσμικού ρατσισμού», είπε ο κ. Βερναρδάκης, και τόνισε ότι η ισότητα πρέπει να αποτελέσει ιδεολογικό πυρήνα κάθε πεδίου της κυβερνητικής πολιτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τους εκτός των τειχών: τους ανάπηρους, τους νέους, τους μετανάστες. Ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε ότι από την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ και μετά έγιναν ελάχιστα και γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο ένας νέος εφαρμοστικός νόμος- πλαίσιο.

Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, αναφέρθηκε στη σημασία της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τις δυσκολίες που συναντά στην εφαρμογή της στην Ε.Ε., τόνισε: «Θα ήθελα η Ελλάδα να πρωτοπορήσει σε αυτό το πεδίο. Να φτιάξει η κυβέρνηση ένα νομοθέτημα που θα δημιουργεί καινούργιες και μόνιμες δομές στο κράτος, που να εξυπηρετούν τα δικαιώματα των αναπήρων. Και νομίζω ότι το νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα, εδώ, το υπουργείο Επικρατείας είναι σε πολύ καλό δρόμο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στα άτομα με αναπηρία πού πρέπει να απευθύνονται όταν έχουν κάποιο πρόβλημα ή όταν θέλουν να μάθουν τα δικαιώματα τους. Πρέπει να ξέρουν οι ανάπηροι και οι θεσμικοί τους εκπρόσωποι ποιος υπουργός, ποιο υπουργείο συντονίζει όλες τις πολιτικές γα την αναπηρία, που σήμερα είναι διάσπαρτες σε διάφορα υπουργεία: για την υγεία, για την απασχόλησή τους, για την εκπαίδευση, για τις προσβάσιμες συγκοινωνίες». Η Κ. Κούνεβα τόνισε ιδιαίτερα τα προβλήματα των αναπήρων προσφύγων, που φτάνουν στη χώρα μας και τις άλλες χώρες υποδοχής. Την ειδική μέριμνα που πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να αντιμετωπίζονται με απόλυτη προτεραιότητα από το στάδιο της καταγραφής μέχρι τη χορήγηση ασύλου ή τη μετεγκατάσταση και την οικογενειακή συνένωση.

Η κ. Αρίστη Δαρειωτάκη, νομικός και ειδική σύμβουλος του υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη, παρουσίασε το περίγραμμα του νομοσχεδίου που καταρτίζει το υπουργείο Επικρατείας το οποίο θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο αρχών με βάση δύο παραμέτρους: την αντικειμενικά οριζόντια εμβέλεια του φαινομένου της αναπηρίας, η οποία εκτείνεται στο σύνολο των τομέων δημόσιας πολιτικής και την επίσημη αλλαγή υποδείγματος στην εννοιολογική αντιμετώπιση της αναπηρίας που η Διεθνής Σύμβαση εισάγει, τη μετάβαση δηλαδή από την ιατρική αντίληψη της αναπηρίας στην κοινωνική θεώρησή της. Βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τα εξής:

Την επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την απαγόρευση διακρίσεων στη βάση της αναπηρίας σε τομείς πέρα από την απασχόληση και την εργασία: εκπαίδευση, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, κοινωνικές παροχές, υγειονομική περίθαλψη είναι ενδεικτικοί τομείς πρόβλεψης ισότιμης μεταχείρισης, ισότιμης άσκησης δικαιωμάτων και αποχής από κάθε βλαπτική ενέργεια ή πρακτική.
Την υποχρέωση σχεδιασμού προϊόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών στη βάση του σχεδιασμού για όλους.
Την υποχρέωση κράτους και ιδιωτικού τομέα να παίρνουν μέτρα για την διασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στις υπηρεσίες, συμβατικές και ηλεκτρονικές.
Την υποχρέωση της κρατικών αρχών και των διοικητικών οργάνων να παρέχουν στα ΑμεΑ πρόσφορα μέσα και πρόσβασης στην πληροφόρησης
Την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών και υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης σε θέματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Την υποχρέωση κυβερνήσεων και βουλής ώστε στην έκθεση ανάλυσης των συνεπειών κάθε σχεδίου νόμου, προσθήκης ή τροπολογίας να περιλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ γα τα δικαιώματα των ΑμεΑ και αναλύονται οι συνέπειες που η ρύθμιση επιφέρει.
Τη παραγωγή και παροχή αξιόπιστων, έγκυρων και ποιοτικών στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία, ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Την συνεργασία και η ενεργητική συμμετοχή των οργανώσεων των πολιτών με αναπηρία στην παρακολούθηση της σύμβασης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τη συγκρότηση δομής που θα αποτελεί σημείο επαφής και συντονιστικό μηχανισμό, θα εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, θα συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία στις τομεακές τους πολιτικές για την αναπηρία. Προς το παρόν αξιολογούνται οι επιλογές ανάμεσα στην ίδρυση Γενικής Γραμματείας ή μιας διαφορετικής ευέλικτης δομής επιτελικών αρμοδιοτήτων.
Είμαστε επίσης σε συνεργασία με το Συνήγορο του πολίτη, που ως συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή θα συμμετάσχει στην παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρμογής της Σύμβασης.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Γιάννης Βαρδακαστάνης επεσήμανε την εξαιρετική ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η κύρωση της Σύμβασης στην Ε.Ε. και ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του ΟΗΕ προς την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη για την πλήρη συμμόρφωση στις προβλέψεις της Σύμβασης.

Τη σύνδεση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ με την επίσης σπουδαία Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανέδειξε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη. Επεσήμανε ως φαινόμενο αποκλεισμού το γεγονός ότι σε σύνολο 200.000 παιδιών με αναπηρία μόλις το 15% έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει την τελευταία διετία στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας. Η κ. Τζούφη υπογράμμισε τη σημασία που έχει η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού ου θα συντονίζει τη δουλειά των συναρμόδιων υπουργείων για και η κατάρτιση εθνικής βάσης δεδομένων ΑμεΑ.

Ο Χρήστος Σβάρνας, συντονιστής του τμήματος ΑμεΑ ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε τον κατακερματισμό της μέχρι σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας και τις αντικρουόμενες αρμοδιότητες υπουργείων που οδήγησαν σε πελατειακές σχέσεις και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ιδιαίτερης Γενικής Γραμματείας ΑμεΑ που θα αποτελούσε μεγάλη τομή.

Η Πελαγία Παπανικολάου, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, εστίασε στις καινοτομίες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που αφορούν στον ορισμό και στο «λεξιλόγιο» της αναπηρίας, στην υποχρέωση τήρησης στατιστικών στοιχείων, στα δικαιώματα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης σε θέματα που τους αφορούν και για τα παιδιά με αναπηρία και στην κατοχύρωση της προσβασιμότητας ως θεμελιώδους δικαιώματος.

Ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης εδώ:

https://left.gr/news/symvasi-toy-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria-apo-tin-theoria-stin-praxi-stis-19

19.5.2017

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

LINKS