Επιφυλακτική η Επιτροπή για το ζήτημα διαρροής ραδιενεργού υλικού στην ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα

Γραμματοσειρά

Επιφυλακτική εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα διαρροής ραδιενεργού υλικού στην ατμόσφαιρα πολλών ευρωπαϊκών κρατών κατά το προηγούμενο διάστημα, μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Κώστας Χρυσόγονος. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Cañete παραδέχθηκε πως η Επιτροπή είναι ενήμερη για την ανίχνευση ιωδίου-131 στα τέλη Ιανουαρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου, τονίζοντας πως η πηγή παραμένει άγνωστη και πως καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού της. Παράλληλα υπογράμμισε πως, παρά τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει το συγκεκριμένο υλικό, οι ποσότητες που ανιχνεύθηκαν δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης: Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, κατά τα μέσα Ιανουαρίου καταγράφηκε διαρροή ποσοτήτων ραδιενεργού ιωδίου σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, από τη Νορβηγία μέχρι και τη δυτική Γαλλία, όπου τα επίπεδα του ιωδίου-131 έφταναν τα 0,31 micro-becquerel ανά κυβικό μέτρο αέρα (μBq/m3), σύμφωνα και με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας [1]. Καθώς η διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου στοιχείου δεν ξεπερνά τις οκτώ ημέρες, οι επιστήμονες καλούνται να αναγνωρίσουν την πηγή, αλλά και τα αίτια της διαρροής αυτής στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης. Παρότι τα επίπεδα που καταγράφηκαν δεν αρκούν για να θεωρηθεί ότι απειλείται η υγεία των πολιτών, η άγνοια σχετικά με την προέλευσή τους παραμένει ανησυχητική.

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Ποια στοιχεία έχει στη διάθεσή της σχετικά με τη διαρροή του υλικού στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης;
– Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τους ευρωπαίους πολίτες;
– Είναι επιτρεπτή η χρήση του συγκεκριμένου υλικού και, εάν ναι, υπό ποιες συνθήκες μπορεί να προκύψει διαρροή αυτού στην ατμόσφαιρα;

Απάντηση του κ. Arias Cañete
εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την ανίχνευση ιωδίου-131 στα τέλη Ιανουαρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017 στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, μεταξύ άλλων, μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ανταλλαγής Δεδομένων Ακτινοβολίας (EURDEP). Η πηγή της ουσίας παραμένει άγνωστη, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου τα επίπεδά της έχουν μειωθεί. Η τελευταία ανίχνευσή της μέχρι σήμερα αναφέρθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2017 στη Φινλανδία. Αρχές όπως η IRSN [2] στη Γαλλία και η Αρχή Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας (STUK) της Φινλανδίας προσπαθούν να εντοπίσουν την προέλευση της ατμοσφαιρικής διασποράς ακολουθώντας ουσιαστικά την αντίστροφη πορεία από αυτήν κατά μήκος της οποίας είχε ανιχνευθεί η ουσία, αλλά παραδέχονται ότι δεν πρόκειται για εύκολο εγχείρημα, ιδίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την ώρα της ανίχνευσης.

2. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ραδιενεργού ιωδίου στον θυρεοειδή αδένα αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοειδούς στα άτομα που είναι εκτεθειμένα. Ωστόσο, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των εθνικών αρχών ότι τα επίπεδα που ανιχνεύτηκαν στα τέλη Ιανουαρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017 είναι υπερβολικά χαμηλά για να επηρεάσουν την υγεία των πολιτών.

3. Το I-131 χρησιμοποιείται στην κλινική ιατρική για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, η οποία αντιμετωπίζει νόσους του θυρεοειδούς όπως η πολυοζώδης βρογχοκήλη (ιδίως στην περίπτωση ηλικιωμένων ασθενών) και ο καρκίνος. Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις που παράγουν I-131. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές οφείλουν να είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση ραδιενεργών υλικών και υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τις εγκεκριμένες απορρίψεις ραδιενεργών υλικών τους στο περιβάλλον [3].

________________________________________
[1] http://www.world-nuclear-news.org/RS-Detector-network-flags-traces-of-radioactive-iodine-in-Europe-2102175.html 
[2] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
[3] Αξίζει να επισημανθεί ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-2020), χρηματοδοτήθηκε ένα ερευνητικό έργο για την αντιμετώπιση της έλλειψης ιωδίου, του σημαντικότερου παράγοντα κινδύνου για νόσους του θυρεοειδούς σε ενηλίκους και παιδιά. Το ερευνητικό έργο EUthyroid αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διερεύνηση της πρόσληψης ιωδίου εκ μέρους του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Στόχος του έργου EUthyroid είναι να παράσχει στοιχεία για τον σχεδιασμό μιας οικονομικά αποδοτικής εναρμονισμένης προσέγγισης για την πρόληψη των ασθενειών που συνδέονται με την έλλειψη ιωδίου στην Ευρώπη (http://www.euthyroid.eu) 

29.5.2017

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

LINKS